Chia sẻ thực tế của doanh nghiệp ngành Logistics tại trường Vabis!

Vừa qua, sinh viên khoa Logistics của trường Cao đẳng quốc tế Tuệ Đức VABIS đã có một buổi chia sẻ thực tế rất bổ ích và thú vị với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đây là hoạt động thường diễn ra để các bạn sinh viên có thể giao lưu và cọ sát với công việc trong tương lai của mình.
Logistics là một phần quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng, liên quan đến việc vận chuyển và lưu trữ hiệu quả các hàng hóa, dịch vụ và thông tin từ điểm xuất phát đến điểm tiêu dùng.
Nhà trường rất biết ơn các doanh nghiệp đã dành thời gian và kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết thực trong ngành Logistics. Chúng tôi hy vọng rằng buổi chia sẻ này sẽ góp phần nâng cao khả năng của các bạn sinh viên trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, cũng như để gắn kết thêm sự hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhà trường hơn nữa!