Giới Thiệu

Lấy ý tưởng từ Học viện quân sự Hoa Kỳ (West Point) – nơi đào tạo ra những công dân hoàn hảo nhất nước Mỹ. Ngôi trường có tỷ lệ CEO trên sinh viên tốt nghiệp tại đây cao hơn Havard, Standford và Yale. Hai tổng thống Mỹ: Dwight D. Eisenhower và Ulysses Simpson Grant là cực sinh viên ở đây.

Tại Trường Xanh Tuệ Đức, với mong muốn giúp học sinh phát triển về 3 gốc rễ: Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực, trong đó gốc Nghị Lực được chuyển hoá thành khu rèn luyện quân đội Westpoint.

Nghị Lực (Dũng, Nhẫn, và Tĩnh): Dũng để làm việc khó, nhẫn để làm tới tận cùng và tĩnh để bình thản an tâm, không giao động.

Rèn nghị lực: Luyện cho học sinh lòng dũng cảm đối diện mọi thử thách, can đảm làm những việc khó, không bỏ cuộc giữa đường và kiên nhẫn hoàn thành mọi việc đúng đắn đến cùng.

VIDEO GIỚI THIỆU SÂN HUẤN LUYỆN WEST POINT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH SINH VIÊN TẠI SÂN WEST POINT